Każda, nawet największa całość zaczyna się od wielu podzespołów. Należy mieć to na uwadze, gdyż każdy element jest niezwykle ważny

Każda nawet najbardziej kompletna i całościowa rzecz, nie mogłaby działać dobrze bez odpowiednich podzespołów. To raczej oczywistość, z której jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę. Widzi się bowiem całość, a nie dane elementy. Jednak bez tych „drobnostek” nie istniałby żaden samochód czy nie powstałby żaden dom. Całość to suma drobiazgów, to samo powiedzieć można na temat naszego życia, a także naszego ciała. To że opisujemy daną osobę charakterologiczne to dzięki temu, że dostrzegamy w niej w niej więcej cech.